Amazon ta mantené un sorto di monopolio. Asina e supervisor Merikano FTC ta bisa den un demanda huntu ku 17 estado kontra e kompania. Segun FTC Amazon ta obligá bendedónan riba su plataforma pa usa su servisionan logístiko. A kambio nan produkto ta haña un espasio prominente riba nan webshop.

Tambe e kompania lo ta tuma medida kontra bendedónan ku ta bende nan produktonan mas barata ku Amazon mes. Segun FTC Amazon ta gana kasi 1 dòler riba kada 2 dòler ku un bendedó generá.

Amazon a bisa den un reakshon ku e kaso ta den konflikto ku e interesnan ku FTC mester defendé. E kompania tin konfiansa ku e lo gana e kaso.